• Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс, Увс аймаг, Монгол улс
  • Утас.:70454716
  • Факс.:
  • uvsstandart@gmail.com
  • Улаанбаатар хотоос: 1350 км
  • Аймгийн төвөөс: 500 м
Аймгийн төв
Сумын төв
Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

ХОЛБООС