265 сар

Аймгийн баталгаажуулалтын орон тооны бус зөвлөл хуралдаж 41 ААН, иргэний бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд тохирлын гэрчилгээ олголоо.

Дараах ААН, иргэний 7 нэрийн бүтээгдэхүүн, 3 төрлийн 39 нэрийн үйлчилгээнд тохирлын гэрчилгээ олгов /uploads/TG-AAN-4-r-sar.docx /uploads/5ecc7a97-5bd0-41ca-b993-69020a02790a-TG-AAN-5-r-sar.docx

195 сар

Дэлхийн хэмжил зүйн өдрийн мэдээлэл

  /uploads/2020posterWMD.jpg /uploads/Дэлхийн хэмжил зүйн өдөр_2020.docx

173 сар

Иргэд, ААН, байгууллагаас хэлтсийн үйл ажиллагааны талаар "Санал асуулга" авч байна

2020 оны туршид  иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагын дунд  хэлтсийн үйл ажиллагаа, үйлчилгээний сэтгэл ханамжийг судлах зорилгоор цахимаар  "Санал асуулга" явуулж байна. Иргэд хэрэглэгч та бүхнийг санал ...

282 сар

2020 оны 2-р сард тохирлын гэрчилгээ олгосон ААН-ийн жагсаалт

/uploads/TG -AAN-1-2-r sar.docx

192 сар

Стандарт хэмжил зүйн газар таныг сонсож байна. Хэрэглэгчийн утас 1800-2525

Стандарт хэмжил зүйн салбар хэрэглэгчээ сонсох 1800-2525 утастай боллоо. Иргэд хэрэглэгчид энэ утсанд дараах асуудлаар хандах боломжтой. Үүнд: Санал, Гомдол, Хүсэлт, Мэдээлэл Мөн дараах мэдээллийн сувгуудаар манай салбарын м...

Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

ХОЛБООС