139 сар

Худалдаа, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний стандарт шинэчлэгдлээ.

Худалдаа, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний стандарт шинэчлэгдлээ. Стандарт, хэмжил зүйн газрын даргын 2019 оны 07 сарын 31-ний өдрийн С/33 дугаар тушаалаар дараах стандартуудыг ШИНЭЧЛЭН баталж, 2019 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхл...

018 сар

Засаг даргын захирамжийг хэрэгжүүлэн ажиллалаа.

/uploads/67428542_695387997554965_6957402709448196096_n.jpg   Аймгийн Засаг даргын 2019.04.16 өдрийн А/220 дугаар захирамжийн дагуу манай хэлтэс төрийн  байгууллагуудтай хамтран аж ахуйн нэгжүүдэд...

037 сар

Аймгийн баталгаажуулалтын орон тооны бус зөвлөлийн ээлжит хурал хуралдав

/uploads/TG-AAN-6-r-sar.docx

186 сар

Аюулгүйн тэмдэг шинэчлэгдлээ

/uploads/аюулгүйн-тэмдэг-хэрэглэх.jpg   /uploads/АЮУЛГҮЙН ТЭМДЭГ.docx  

136 сар

САЙЖРУУЛСАН ХАТУУ ТҮЛШНИЙ СТАНДАРТ ШИНЭЧЛЭГДЛЭЭ

/uploads/САЙЖРУУЛСАН ХАТУУ ТҮЛШНИЙ СТАНДАРТ ШИНЭЧЛЭГДЛЭЭ.docx

Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

ХОЛБООС