301 сар

ХИЙМЭЛ, ТАРИМАЛ ЧУЛУУГААР ХИЙСЭН ХӨӨРӨГ ӨНДӨР ҮНЭЭР ХУДАЛДАН АВАХААС БОЛГООМЖИЛ

Сүүлийн жилүүдэд байгалийн үнэт чулуу ховордож чулууг синтетик, хиймэл аргаар хийж их хэмжээгээр зах зээлд нийлүүлж байна. Хиймэл, таримал чулуугаар хийсэн эдлэл (хөөрөг, аяга, зүүлт г.м. бусад)-ийг өндөр үнээр худалдан борлуулж ирг...

271 сар

2018 онд шинээр болон шинэчлэн баталсан , нэмэлт өөрчлөлт орсон стандартын жагсаалт

/uploads/СХЗГ-10-01-Маягт(011)-2018.doc /uploads/СХЗГ-10-01-Маягт(012)-2018.doc /uploads/СХЗГ-10-01-Маягт(013)-2018.doc /uploads/5cadb521-7ae8-41a9-b882-5b190a036451-СХЗГ-10-01-Маягт(012)-2018.pdf

171 сар

ISO 22000 хүнсний аюулгүй байдлын менежментийн шинэ хандлагыг хэрхэн нэвтрүүлж байгааг мэдэж авна уу

2312 сар

Хүний нөөцийн менежментийн цогц 6 стандартыг батлан гаргалаа.

Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлөөс хүний нөөцийн менежментийн  цогц стандартыг  хэлэлцэн  баталлаа. MNS ISO 30400 Хүний нөөцийн менежмент. Нэр томъёо  MNS ISO 30405:2018 Хүний нөөцийн менежмент. Бүрдүүлэлтийн арг...

0912 сар

Олон улсын стандартаар сургалт зохион байгууллаа

 “Чанарын менежментийн тогтолцоо-Шаардлага MNS ISO  9001:2016”, “Менежментийн тогтолцоонд аудит явуулах заавар MNS ISO  19011:2016”, “Сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид т...

Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

ХОЛБООС