Монгол улсын Засгийн газрын 2007 оным 190 дүгээр тогтоолын дагуу 10 дугаар сарын 20-ны өдөр "Нээлттэй хаалганы өдөрлөг" зохион байгууллаа. Энэ үеэр иргэдэд байгууллагынхаа үйл ажиллагааг сурталчлан, 15 нэр төрлийн тараах материал тарааж, санал хүсэлтийг нь хүлээн авч ажиллалаа.

 

2017-10-20
Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

ХОЛБООС