Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн мэргэжилтнүүд Улаангом политехникийн коллежийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний техник-технологич, тогоочийн ангийн оюутнуудад Стандартын тухай ерөнхий ойлголт”, Мэргэжлийн боловсрол, сургалт. Ерөнхий шаардлага. MNS 6541:2015 стандарт, Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ Хоолны газрын ангилал, зэрэглэл. Ерөнхий шаардлага MNS 4946: 2005 стандарт, Талх, талхан бүтээгдэхүүн. Техникийн ерөнхий шаардлага MNS 4661 : 2009 стандартаар сургалт мэдээлэл хийж, гарын авлага тарааж, сонирхсон асуултанд хариулт өгч ажиллалаа.

2017-11-29
Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

ХОЛБООС