Увс аймгийн ИТХ-ын 2017 оны 12-р сарын 6-ны өдрийн 6/11 дугаар тогтоолоор "Увс аймгийн нутаг дэвсгэрт согтууруулах ундаа худалдаалах, түүгээр үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл олгох хяналт тавих" журмыг баталсан. Энэ тогтоолын хүрээнд аймгийн ЗД-ын 2018 оны 1-р сарын 25-ны өдрийн А/46 дугаар захирамжаар "Аймгийн нутаг дэвсгэрт согтууруулах ундаа худалдаалах, түүгээр үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авах, хугацаа сунгуулахыг хүссэн аж ахуйн нэгжид тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах асуудлыг судалж танилцуулах, шийдвэрлүүлэх үүрэг бүхий "Ажлын хэсэг"-ийг байгуулсан. Ажлын хэсэг 2018 оны 1-р сарын 29-нд анхны хурлаа хийж 36 ААН-ийн тусгай зөвшөөрлийн асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэлээ.

Iishee Bat-Erdene-н зураг.

 

Iishee Bat-Erdene-н зураг.
 

 

2018-01-30
Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

ХОЛБООС