Дэлхийн хэмжил зүйн өдрийг жил бүрийн 5-р сарын 20-ны өдөр дэлхий нийтээр тэмдэглэдэг. Энэ жил Дэлхийн хэмжил зүйн өдрийг "ҮНДСЭЭРЭЭ САЙЖИРСАН " Хэмжлийн нэгжийн Олон Улсын "SI" Систем гэсэн уриан дор тэмдэглэж байна. Манай хэлтэс Дэлхийн хэмжил зүйн өдрийг 5-р сарын 15-30-ны хооронд тэмдэглэхээр ажлын төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна.

2019-05-20
Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

ХОЛБООС